Home Page

Try Now!

New Products

Farklı amaçlara hizmet eden yönlendirme sistemlerimiz ile her alanda düzeni sağlayabilirsiniz Ayrıca, müşterilerinize keyifli bir deneyim yaşatabilirsiniz.

Kalite Politikamız

Müşterinin Tam Tatmini: Mevcut ve olası ihtiyaçları tam olarak karşılayacak ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizde maddi, zaman ve kalite konularında artı değer yaratarak çözüm ortağı rolü oynamak.

Ürün ve Hizmet Kalitesi: Müşterilerimizin ihtiyacı olan bakım, onarım, lojistik ve danışmanlık hizmetlerini çağdaş normlarda ve onlara artı değer kazandıracak ürün ve çözümlerle birlikte sunabilmek.

Teknoloji ve Bilgi Kalitesi: Tüm çalışma alan ve birimlerimizde güncel teknolojiyi takip ederek çağdaş dünya normlarında gerekli bilgi, deneyim ve teknolojiye sahip olabilmek ve bunları efektif olarak kullanabilmek.

Organizasyon Kalitesi ve Sürekli İyileşme: Tekno-Grup çalışanları, ürün ve hizmet temin ettiğimiz tedarikçi firmalar ve sistemimiz içerisinde yetkilendirmek sureti ile adımıza taşeronluk hizmetlerini yerine getiren kuruluşlar (bayilerimiz) kapsamında insan ve organizasyon kalitesini en yüksek düzeyde istihdam edebilmek ve bunu sürekli gelişim/iyileşme ile gerçekleştirmek.

Çalışanların Mutluluğu: Başta tüm çalışanlarımız olmak üzere sistemimize bağlı olarak çalışan insan kaynaklarını madden ve manen tatmin ederek moral değerlerini yüksek seviyede tutabilmek.

Rekabet: Tüm faaliyet alanlarımız dahilinde, rakiplerimizle rekabette ve müşterilerimize karşı ahlaki ve etik değerler çerçevesinde hareket ederek başarılı olmak.